Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie Budynków, Budowli

Ubezpieczenie budynków, pomieszczeń, maszyn czy nakładów inwestycyjnych jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie można pozwolić na uszkodzenie maszyny i przestój w pracy, co skutkuje brakiem przychodu. Oferujemy najlepsze zakresy dla przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie majątku charakteryzuje się ochroną:

 1. budynków, budowli, lokalów,
 2. ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, przykład: został zrobiony remont w lokalu wynajmowanym, jeśli stanie się szkoda towarzystwo wypłaci odszkodowanie,
 3. maszyny, urządzenia,
 4. środki obrotowe,
 5. mienie osób trzecich,
 6. mienie pracownicze,
 7. wartości pieniężne.

Wszystkie wyżej wymienione zakresy można ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz od kradzieży.

Dodatkowe zakresy ubezpieczenia
 1. Mienie poza miejscem ubezpieczenia
 2. Awaria mechaniczna
 3. Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 4. Dewastacja z wyłączeniem graffiti (lub z graffiti)
 5. Roboty budowlane
 6. Katastrofa budowlana
 7. Pękanie wskutek mrozu
 8. Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
 9. Terroryzm, strajki, zamieszki, rozruchy
 10. Kradzież zwykła zewnętrznych elementów lub urządzeń
 11. Kradzież zwykła mienia ruchomego
 12. Budynki w budowie
 13. Budynki tymczasowe
 14. Utrata dokumentów
 15. Utrata czynszu
 16. Zwiększone koszty działalności
 17. Koszty stałe działalności i utrata zysku

Ubezpieczenie Sprzętu Firmowego

Oferujemy również ubezpieczenie sprzętu firmowego stacjonarnego oraz przenośnego t.j. komputery, telefony, drukarki, skaner czy urządzenia specjalistyczne od kradzieży lub przepięć elektrycznych. Sprzęt przenośny może być chroniony w UE, Szwajcarii, Liechtenstein oraz Norwegii z możliwością rozszerzenia na cały świat.

Odpowiedzialność Cywilna

Bardzo ważny zakres ubezpieczenia, który chroni przedsiębiorstwa przed zdarzeniami losowymi, które zostały spowodowane przez nasze usługi.

Dla lepszego zobrazowania zakresu przykład będzie najlepszym rozwiązaniem:

 1. Jeśli stolarz wykona szafki, zawiesi u Klienta w mieszkaniu i po kilku tygodniach te szafki spadną na płytę indukcyjną to towarzystwo pokryje szkody,
 2. Jeśli mechanik naprawił usterkę w pojeździe, lecz okazało się, że nie jest ona do końca naprawiona i spowodowała szkodę - towarzystwo pokryje straty.

Wykaz odpowiedzialności towarzystwa jest zawsze zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Cywilna za mienie osób trzecich

Zakres, który przyda się z pewnością u informatyków, stolarzy, mechaników, szewców, kaletników oraz innych zawodów, które przyjmują własność klienta w celu naprawy.

W momencie powierzenia przez klienta jego przedmiotu, stajemy się odpowiedzialni za niego. Jeśli dojdzie do zalania, pożaru w biurze to firma, która przyjęła cudze mienie jest odpowiedzialna za zwrot tego przedmiotu bądź wypłaty zadośćuczynienia z własnych środków.

W przypadku posiadania takiej polisy - towarzystwo pokryje wszystkie roszczenia.

Odpowiedzialność Cywilna dla Zawodów

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wybranych grup zawodowych. Zawody, które są zobligowane do posiadania aktualnej polisy OC to:

 1. doradca podatkowy
 2. rzeczoznawca
 3. księgowy/a
 4. pośrednik nieruchomości
 5. zarządca nieruchomości
 6. trener sportowy
 7. personel pedagogiczno-wychowawczy
 8. aptekarz

Gwarancje

Oferujemy ubezpieczenia gwarancyjne, które pomagają w przystąpieniu do przetargu nie angażując swoich własnych środków firmowych. Istnieje również możliwość wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej dla całego kontraktu.

Oferujemy:

 1. gwarancja zapłaty wadium,
 2. gwarancja należytego wykonania kontraktu,
 3. gwarancja usunięcia wad oraz usterek.

Składka zaczyna się już od 500 złotych z sumą ubezpieczenia do 50 000 złotych.

Allianz
compensa
ERGO Hestia
Generali
wiener
PZU
leadenhall-logo
Warta

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok