Ubezpieczenie na Życie w Firmie

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników przedsiębiorstwa to podstawa funkcjonowania firmy. Towarzystwo jest odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań w przypadku nieszczęśliwych wypadków, śmierci bądź inwalidztwa, jeśli doszło do zdarzenia na terenie zakładu pracy bądź poza nim.

Oferujemy przygotowanie kompleksowej oferty ubezpieczenia grupowego dla każdego przedsiębiorstwa, jeśli w firmie są zatrudnione przynajmniej 2 osoby.

Zakresy ubezpieczenia
  1. świadczenie szpitalne
  2. trwały uszczerbek na zdrowiu,
  3. operacje,
  4. leczenie specjalistyczne,
  5. śmierć małżonka/partnera,
  6. urodzenie dziecka,
  7. śmierć rodzica.

Zabezpieczenie płynności firmy przed śmiercią wspólnika

Ubezpieczenie płynności firmy to jedna z kilku podstaw. Jeśli przychód wynosi powyżej 100 000 złotych - zabezpieczenie jest wskazane. Niespodziewana śmierć wspólnika może spowodować złe skutki na prowadzenie firmy.

Ubezpieczenie na Życie pod inwestycje

Standardowe ubezpieczenie kredytu na inwestycje poprzez ubezpieczenie na życie. Zabezpieczenie w przypadku śmierci na kwotę kredytu inwestycyjnego.

Ubezpieczenie pracodawcy na wypadek wypłacenia odprawy na wypadek śmierci pracownika

Wypłata świadczenia odprawy pośmiertnej dla pracownika odbywa się przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Pracodawca posiadając polisę ubezpieczeniową z tym zakresem jest zwolniony od wypłaty.

Prywatna opieka medyczna

Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców jest pakiet medyczny LUXMED, PZU lub Enelmed, który zapewni pomoc przez specjalistów, badania okresowe lub specjalistyczne. Jeśli przedsiębiorca dba o pakiet socjalny to pakiet medyczny będzie najlepszym rozwiązaniem.

ERGO Hestia
Generali
PZU
Warta
enelmed-mala
Luxmed
Lloyds

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok