Ubezpieczenie Transportowe

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika (OCP)

Obowiązkowe ubezpieczenie firmy transportowej, która wykonuje przewóz towarów określonych w ubezpieczeniu w ruchu krajowym oraz międzynarodowym.

Składka ubezpieczenia jest wyliczana na podstawie:

 • terytorium wykonywania przewozu,
 • szkód w poprzednich latach,
 • okresu działalności przedsiębiorstwa,
 • rodzaju towaru,
 • przychodów netto w roku poprzednim,
 • liczby pojazdów,
 • liczby przewozów w ciągu roku ubezpieczeniowym,,
 • sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie (wyrażone w USD lub EUR),
 • posiadania dodatkowych ubezpieczeń w TUiR Warta.

Istnieje możliwość zakupienia klauzuli kabotażu na terenie Niemiec.

Składki zaczynają się już od 500 złotych rocznie.

Towary podlegające ubezpieczeniu
 • wyroby tytoniowe,
 • wyroby alkoholowe,
 • sprzęt elektroniczny,
 • materiały niebezpieczne ADR z wyłączeniem klasy I i VII (materiały wybuchowe i radioaktywne),
 • sprzęt AGD,
 • samochody,
 • towary szybko psujące,
 • inne
Dodatkowe klauzule
 • rabunek - odpowiedzialność od 25% do 50% sumy ubezpieczenia,
 • kontener - odpowiedzialność od 10% do 20% sumy ubezpieczenia,
 • żywe zwierzęta - odpowiedzialność od 10% do 20% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Cywilna Spedytora (OCS)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy spedycyjnej. Obejmuje zakres spedycji oraz logistyki.

Składka ubezpieczenia wyliczana jest na podstawie:

 • terytorium wykonywanie usług spedycyjnych,
 • okresu prowadzeniu działalności spedycyjnej,
 • szkód w poprzednich latach,
 • planowanego przychodu netto,
 • sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie (wyrażone w USD lub EUR).

Rodzaje spedycji:

 • drogowa,
 • kolejowa,
 • lotnicza,
 • morska.

Zapewniamy możliwość zakupu klauzuli umownego przewoźnika.

Usługi spedycyjne, które mogą być objęte ubezpieczeniem
 • opracowanie instrukcji wysyłkowych,
 • zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem,
 • załadunek lub wyładunek przesyłki,
 • kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
 • znakowanie przesyłek,
 • pakowanie towarów,
 • zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
 • zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
 • składowanie przesyłek,
 • inne.
Towary podlegające ubezpieczeniu
 • wyroby tytoniowe,
 • wyroby alkoholowe,
 • sprzęt elektroniczny,
 • materiały niebezpieczne ADR z wyłączeniem klasy I i VII (materiały wybuchowe i radioaktywne),
 • sprzęt AGD,
 • samochody,
 • towary szybko psujące,
 • inne

OC Zawodowe Przewoźnika do Licencji

Ubezpieczenie, które jest związane z wymogiem określonym w w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE ) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego posiadania minimalnej zdolności finansowej 9000 EUR na pierwszy i po 5000 EUR na każdy kolejny pojazd podczas prowadzenia działalności transportowej.

Składka wynosi 460 zł za pierwszy i drugi pojazd.

Assistance – Polska i Europa

Rozszerzony Assistance zapewnia pomoc w razie wypadku, kolizji oraz awarii pojazdu na terenie Polski oraz Europy. Holowanie pojazdu, naprawa pojazdu po awarii i wypadku, dostarczenie części zamiennych oraz wiele innych.

Pojazdy, które mogą być objęte ubezpieczeniem:

 • ciężarowy do 3,5 tony (busy),
 • ciężarowy powyżej 3,5 tony,
 • ciągnik siodłowy,
 • przyczepa oraz naczepa,
 • autobus.

Składki zaczynają się już od 63 złotych rocznie za ochronę w całej Europie.

Ubezpieczenie Ładunku w Transporcie (CARGO)

Ubezpieczenie ładunku przewozowego w transporcie:

 1. samochodowym,
 2. kolejowym,
 3. morskim,
 4. lotniczym,
 5. środlądowym.

Istnieje możliwość ubezpieczenia załadunku oraz rozładunku.

DAS – Odpowiedzialność Prawna

Odpowiedzialność prawna, której zadaniem jest pomoc kierowcy. Polega na udzieleniu porad prawnych, reprezentowaniu kierowcy w kwestiach prawnych.

Zakres ubezpieczenia to:

 • wyjaśnianie sytuacji w przypadku zabrania prawa jazdy,
 • reprezentacja poszkodowanego w sprawach karnych,
 • reprezentacja poszkodowanego w sprawach o wykroczenie,
 • reprezentacja poszkodowanego z tytułu szkody na osobie.

Zasięg terytorialny:

 • Unia Europejska,
 • Norwegia,
 • Islandia,
 • Szwajcaria.
AXA
ERGO Hestia
balcia
PZU
tuz-przezroczyste
UNIQA
Warta

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok