Ubezpieczenie Podróżne

Indywidualne
Grupowe

Koszty Leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest nieodzownym zakresem ubezpieczeń turystycznych. Wyjeżdżając zagranicę nie uzmysławiamy sobie, że może nam się coś nieprzyjemnego przydarzyć. Ubezpieczenie kosztów leczenia pokrywa okres przebywania w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź zachorowania. Zakres jest bardzo polecany osobom, które podróżują do krajów egzotycznych. Warto również ubezpieczyć się na wysoką sumę ubezpieczenia.

Klauzula alkoholowa w gratisie. Towarzystwo pokryje również koszty leczenia po wypadku w stanie nietrzeźwości.

Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Podstawowy zakres ubezpieczenia podróżnego. Zbliżony do podstawowego ubezpieczenia, które możemy wykupić w kraju. Dotyczy on m.in złamania nogi, ręki, skaleczenia się oraz różnych innych przypadków zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Towarzystwa.

Odwołanie Wyjazdu

Ubezpieczenie odwołania wyjazdu jest bardzo ważnym zakresem w przypadku podróży droga lotniczą. Suma ubezpieczenia równa się kwocie biletów zakupionych, zarówno dla ubezpieczonego jak i osób towarzyszących. Suma ubezpieczenia nie może przekraczać 20 000 złotych. Zakres ten jest ważny również w przypadku tanich linii lotniczych t.j. Ryanair lub Wizzair.

Bagaż Podróżny

Ubezpieczenie bagażu podróżnego jest bardzo ważnym zakresem, jeśli posiadamy drogocenne rzeczy, które będą się znajdować w walizce. Ochrona zapewnia szkody wyrządzone w trakcie podróży środkiem lotniczym oraz lądowym.

Odpowiedzialność Cywilna w Podróży

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Klienta i jego najbliższych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z przebywaniem w kurortach turystycznych oraz poza nimi w momencie przebywania na wakacjach.

Allianz
ERGO Hestia
Generali
PZU
Warta

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok