Ubezpieczenie Rolne

Ubezpieczenie upraw

Najważniejsze ubezpieczenia upraw dla rolników, które jest nieodłącznym elementem prowadzenia gospodarstwa wiejskiego oraz zabezpieczeniem swoich dochodów.

Najważniejsze zagadnienia z ubezpieczenia upraw:

 1. Ubezpieczenie upraw,
 2. Wysokość dopłaty z budżetu państwa do 65%,
 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela od 8% w niektórych przypadkach,
 4. Wypłata odszkodowania do wysokości 95% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach,
 5. Brak udziałów własnych,
 6. Stała suma ubezpieczenia,
 7. Likwidacja szkód przez specjalistów z branży agro,
 8. Ubezpieczenie upraw od ognia niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

Ubezpieczenie upraw dotyczy:

 1. Gradu,
 2. Przymrozków wiosennych,
 3. Deszczu nawalnego,
 4. Huraganu,
 5. Ognia.

Uprawy, które podlegają ubezpieczeniu oraz maksymalne sumy ubezpieczenia:

 1. Zboża - 13 200 zł/ha
 2. Rzepak - 10 200 zł/ha
 3. Kukurydza - 8470 zł/ha
 4. Buraki cukrowe - 9000 zł/ha
 5. Ziemniaki - 20 000 zł/ha
 6. Rośliny strączkowe - 14 400 zł/ha

Ubezpieczeniu podlegają również inne uprawy.

Składka za ubezpieczenie zależy od:

 1. rodzaju i gatunku uprawy,
 2. położenia geograficznego pól uprawnych,
 3. klasy bonitacyjnej gleby,
 4. stawki taryfowej wyrażonej w % sumy ubezpieczenia,
 5. sumy ubezpieczenia,
 6. wysokość dopłaty z budżetu państwa.

Ubezpieczenie majątku rolnika

Majątek rolnika to jego narzędzie pracy t.j. kombajn, traktor, maszyny rolnicze, bez tych rzeczy nie będzie mógł pracować. Ubezpieczenie majątku rolnika obejmuje:

 1. Dom (również ruchomości domowe),
 2. Budynki inwentarskie
 3. Pojazdy,
 4. Maszyny rolnicze,
 5. Budowle,
 6. Budynki magazynowe,
 7. Garaż,
 8. Auto,
 9. OC w życiu prywatnym,
 10. Zwierzęta,
 11. Ogrodzenia,
 12. OC działalności agroturystycznej,
 13. Ochrona prawna.

Ubezpieczenie OC rolnika

Podstawowe i obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika.

Zawierana na okres 1 roku z suma ubezpieczenia

 1. 1 mln euro na szkody w mieniu,
 2. 1 mln euro na szkody na osobie.

Partnerem ubezpieczeń rolnych jest

Concordia

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok