Ubezpieczenie na Życie

Zabezpieczenie Zdrowia i Rodziny

Ubezpieczenie na Życie wyróżniamy w dwóch wariantach.

Pierwszy dotyczy życia ubezpieczonego. Charakteryzuje się zakresem tj:

  • na wypadek śmierci do 1 500 000 PLN,
  • poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass)),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (złamania, wstrząsy mózgu),
  • leczenie specjalistyczne,
  • operacje.

Składka uzależniona od wykonywanego zawodu oraz wieku ubezpieczonego.

Grupa Otwarta

Drugi zakres to ubezpieczenie życia rodziny. Ubezpieczony jest chroniony na wypadek śmierci naturalnej, w wyniku wypadku, wypadku komunikacyjnym, wypadku w pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu. Świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu choroby, nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczony jest również partner w tym samym zakresie. Ten wariant jest przystępny cenowo, jasno zaprezentowany, sprecyzowany.

Składka jest stała do 80 roku życia.

Składka zaczyna się już od 30 złotych za miesiąc.

Zabezpieczenia Startu Dziecka (POSAG)

Ubezpieczenie przyszłości swojego dziecka jest bardzo ważną decyzją. Rodzice decydują o przyszłości. Warto pomyśleć o odkładaniu na wejście w dorosłość swojego dziecka. Ubezpieczenie można zawrzeć do 18 lub 25 roku życia dziecka. W przypadku gdy zabraknie rodzica, Towarzystwo będzie wpłacać regularną składkę do końca obowiązywania polisy.

Zabezpieczenie Życia pod Kredyt

Wariant polecany osobom, które wzięły kredyt na dom lub mieszkanie. Wymagany przy zawieraniu umowy pomiędzy bankiem a osobą indywidualną.

Zapobiega złym doświadczeniom spowodowanym przez śmierć partnera w trakcie spłacania kredytu. Zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia, która pozwoli spłacić kredyt.

Zabezpieczenie Emerytury (Inwestycja)

Posiadamy również w ofercie zabezpieczenie swojej emerytury poprzez odkładanie na indywidualne konto emerytalne, które powiązane jest z funduszami kapitałowymi.

Ubezpieczenie Zachorowania na Nowotwór

Wyróżniamy ubezpieczenie na Nowotwór ze względu na coraz wyższą liczbę zachorowań rocznie. Zakres zawiera wypłatę pieniędzy na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, przedinwazyjnym, łagodny nowotwór mózgu. Zawiera również drugą opinie medyczną, która jest wystawiana w wybranej klinice przez ubezpieczonego. Kliniki znajdują się na całym świecie - USA, Niemcy, Australia. W zakresie zawarta jest również  radioterapia, chemioterapia.

Prywatna Opieka Medyczna

Zakres ubezpieczenia to wizyty u lekarza rodzinnego, wizyty u specjalistów, badania z dnia na dzień - bez kolejek. Opieka medyczna dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Kilkadziesiąt placówek na terenie całego kraju. Dostępne są trzy placówki - LUXMED, PZU oraz Enelmed.

ERGO Hestia
Generali
Lloyds
Luxmed
prevoir-logo2
PZU
Warta

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok