Ubezpieczenie OC, AC

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza Nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

AutoCasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu a także kradzieży pojazdu lub jego części.

Następstwo Nieszczęśliwego Wypadku (NNW)

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

W ofercie posiadamy assistance na 14 lub 30 dni dla osób wyjeżdżających na wakacje.

Składka za dodatkowy assistance już od 50 złotych rocznie.

Auto Szyby

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej na skutek następujących zdarzeń: zderzenia się pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie, przedmioty pochodzące z zewnątrz pojazdu, pożaru, wybuchu.

Zakres ten kosztuje od 80 zł rocznie.

Dodatkowe zakresy

Opcjonalnie można wykupić ochronę zniżek do OC lub AC. Dzięki tej opcji, zniżki zostaną na tym samym poziomie pomimo, że doprowadziliśmy do kolizji bądź wypadku.
Posiadamy również w ofercie Zieloną Kartę, która jest dodawana do polisy za darmo na życzenie klienta oraz ubezpieczenie opon od uszkodzenia.

Allianz
compensa
ERGO Hestia
Generali
wiener
Link4
PZU
UNIQA
Warta

Aby otrzymać ofertę kliknij na przycisk obok